Welkom

Voorbereiding op het zelfstandig ondernemerschap.

Om succesvol ondernemer te worden is een goede voorbereiding op het ondernemerschap noodzakelijk. Het schrijven van een ondernemingsplan kan een goed middel zijn om deze voorbereiding plaats te laten vinden.

voor jezelf beginnen

Onderzoek doen

In het ondernemingsplan wordt onderzoek gedaan naar de ondernemer, de producten en de markt (branche-informatie, doelgroepen, concurrenten, leveranciers en de bedrijfskolom). Als al deze informatie over het ondernemingsconcept is onderzocht wordt een marketingstrategie bepaald en wordt een financiële onderbouwing of financiële prognose gemaakt.

Het marketingplan

In de marketingstrategie wordt onderzocht hoe het beste aan promotie gedaan kan worden. Promotie is niet alleen reclame, zou ook directe verkoop, Public Relations en Sales Promotion in kunnen houden. Daarnaast wordt in het marketingplan vaak een kostprijscalculatie gemaakt en wordt er aandacht besteed aan inkoopprijzen, verkoopprijzen en de prijzen van concurrenten. Verder wordt gekeken naar de vestigingsplaats van de onderneming en naar de keuze voor producten en de samenstelling van het assortiment.

Het financieel plan

financieel planDe financiële onderbouwing bestaat uit:

 • een investeringsbegroting,
 • het financieringsplan,
 • de omzetprognose,
 • de kostenprognose,
 • de exploitatiebegroting,
 • een liquiditeitsprognose en
 • het bepalen van de aflossingscapaciteit.

Het financieel plan zal uitwijzen of het ondernemingsidee levensvatbaar is.

Levensvatbaar

Een onderneming is levensvatbaar als er privé voldoende uit het bedrijf onttrokken kan worden, de lasten van de onderneming betaald kunnen worden, eventuele zakelijke leningen afgelost kunnen worden en er voldoende geld gereserveerd kan worden voor herinvesteringen.

Aangezien elke onderneming uniek is, is het schrijven van een ondernemingsplan maatwerk. Als het plan klaar is en het blijkt levensvatbaar, dan kan er in principe gestart worden met de onderneming. Er zullen dan nog wel de nodige praktische ondernemerszaken geregeld moeten worden zoals:

 • Een eventuele financiering,
 • de administratie moet worden opgezet,
 • zakelijke verzekeringen worden afgesloten,
 • Inschrijving Kvk en deponeren van Algemene Voorwaarden,
 • Inspelen op wet- en regelgeving, bijvoorbeeld van de gemeente,
 • Inrichting van winkel of kantoor en aanschaffen van inventaris,
 • Inkopen van voorraad,
 • enzovoorts.

Starterfouten

Waar startende ondernemers vaak tegenaan lopen is dat de onderneming in het begin minder klanten zal hebben dan later het geval zal zijn. Dit is verklaarbaar door de product levenscyclus. Er is nog weinig naamsbekendheid, er moet nog gewend worden aan het ondernemerschap en er bestaat het risico dat bepaalde starterfouten gemaakt zullen worden. Het is in deze periode dan ook goed om de voortgang van de onderneming in een vergadering te bespreken met een deskundige, zodat de ontwikkeling van de onderneming gevolgd en zo nodig bijgestuurd kan worden.