ContactT 0875-451170
E info@advisor-coach.nl

De Werkwijze van Advisor

Onze werkwijze kenmerkt zich door een aantal methodische uitgangspunten die wij altijd zullen hanteren. Dit zijn:

  •     Het leveren van maatwerk;
  •     Wij onderzoeken vooraf of een traject kans van slagen heeft;
  •     Een uniforme werkwijze volgens het Advisormodel;
  •     Het scheiden van advisering en toetsing.

Wij leveren maatwerk

Advisor levert altijd maatwerk. Elke aspirant ondernemer krijgt altijd een persoonlijk adviseur/coach toegewezen. Naast individuele coachings- en begeleidingsgesprekken bieden wij ook scholingsbijeenkomsten of workshops aan.

De begeleiding is er op gericht de aspirant ondernemer zo veel mogelijk zelf te laten ontdekken, beslissen en doen. “Ondernemer zijn” betekent op eigen benen staan. Persoonlijke ontwikkeling staat binnen onze trajecten voorop.

Onderzoek vooraf

Een adviseur voert voorafgaand aan een traject één of meerdere gesprekken met de startende ondernemer. In deze fase wordt een drietal punten onderzocht:

  •     De kansrijkheid van het ondernemingsidee;
  •     Het ontwikkelingsvermogen van de startende ondernemer;
  •     De coachbaarheid van de startende ondernemer.

De aspirant ondernemer maakt tijdens de selectie de Advisor Ondernemerstest. Deze persoonlijkheidstest inzicht in de ondernemerseigenschappen van de startende ondernemer. Persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten bepalen immers voor een belangrijk deel de mate van succes van een onderneming.

Het Advisormodel

Advisor maakt binnen haar werkwijze gebruik van het Advisormodel. Het Advisormodel is een integraal analyse- en werkmodel dat door de Advisorgroep is ontwikkeld. Het model is wetenschappelijk onderbouwd en heeft in de afgelopen jaren zijn bruikbaarheid bewezen.

Het Advisormodel bestaat uit drie niveaus:

  •     Het basisniveau, coachbaarheid, betreft de ondernemer zelf. Hierbij gaat het om de onderwerpen Achtergrond & Privé-situatie, intern gedreven Motivatie en Ondernemerseigenschappen, die de mate van coachbaarheid van de ondernemer bepalen. Daarbij is het van wezenlijk belang om duidelijk te krijgen welke alternatieven (Exit) een ondernemer heeft.
  •     Het tweede niveau bestaat uit het handelen van de ondernemer, het ondernemen. De onderwerpen binnen dit niveau zijn: Kennis & Vaardigheden, Ondernemerskwaliteiten, en Motivatie en Attitude. Op dit niveau gaat het niet alleen om de actuele stand van zaken, maar vooral om de ontwikkelingsmogelijkheden van de ondernemer.
  •     Het derde niveau, rendement, betreft het niveau van de onderneming. Hier staan het Product, de Markt, de Organisatie en de Attitude van de ondernemer centraal.

Adviseren en toetsen gescheiden

Naast het adviseren van startende ondernemers toetst Advisor ondernemingsplannen op levensvatbaarheid. Om belangenverstrengeling te voorkomen voert Advisor echter geen toetsingen uit van ondernemingsplannen die onder onze begeleiding tot stand zijn gekomen.

Teamcoaching
Interim management
Online marketing coach
Begeleiding ondernemerschap
Begeleiding startende ondernemers
Coaching op maat
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Netwerk organisaties
Directie coaching

Groot nationaal netwerk

Altijd een 1ste oriënterend adviesgesprek, gratis en vrijblijvend

Binnen 8 werkuren reactie, bel, app of gebruik
ons contact formulier / email ons

Klanten waar we trots op zijn