ContactT 0875-451170
E info@advisor-coach.nl

Waarom coaching?

Wat houdt coaching in?

Coaching is gericht op een concrete ( werk)situatie en op duidelijke doelen en resultaten. De coach ondersteunt de ander om zich verder te ontwikkelen en te komen tot verandering. Dit gebeurt door (confronterende) vragen te stellen en huiswerkopdrachten mee te geven. De gecoachte krijgt inzichten en leert bewuster keuzes te maken. Een ander kenmerk is dat de gecoachte zich zelf verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen proces.

Het doel van coaching is dat je leert om op een resultaatgerichte manier bewustwording te creëren en inzicht verschaffen in eigen handelen en anderzijds verantwoordelijkheid leert nemen in het eigen ontwikkelingstraject. De leervraag van de gecoachte staat hierbij centraal. De coach helpt enerzijds in het verhelderen van het zelfbeeld, normen en waarden, persoonlijke eigenschappen en onbewuste motieven die leiden tot (in)effectief gedrag. Anderzijds helpt de coach naar alternatieven te zoeken en ondersteunt bij het persoonlijk ontwikkelingstraject. Dit gebeurt door het verhelderen van de coachvraag en duidelijke doelstellingen te formuleren, reflecteren, spiegelen, confronteren, aanreiken van modellen en hulpmiddelen en motiveren.

Voorwaarden voor coaching zijn dat de coaching op basis van vrijwilligheid plaatsvindt en dat er wederzijds vertrouwen/respect aanwezig is tussen de coach en de gecoachte. Belangrijk is dat de gecoachte zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces en dus ook deels verantwoordelijk voor het behalen van de persoonlijke resultaten. De coach helpt de gecoachte om in beweging te komen in de richting die bij de gecoachte persoon past en om er uiteindelijk voor te zorgen dat de gecoachte na een coachtraject ook zelf in staat is om de persoonlijke resultaten te (blijven) behalen.

Aan het begin van het coachingstraject worden de doelen bepaald welke aan het eind van het coachingstraject behaald moeten zijn. Deze doelen worden vastgelegd in een coachingsplan, dit coachingsplan is leidraad voor de verschillenden oefeningen en gesprekken.

Coaching kan iets voor je betekenen:

 •     Wanneer je een klankbord nodig hebt om helder te krijgen wat je wilt
 •     Wanneer je op het punt staat met iets nieuws te beginnen in je leven, maar nog  niet goed voor ogen hebt wat
 •     Wanneer je jezelf geblokkeerd voelt en niet bereikt wat je wilt
 •     Wanneer je succesvol bent, maar er niet van kan genieten
 •     Wanneer je onvoldoende leeft naar je eigen waarden
 •     Wanneer je minder energie hebt dan je gewend bent
 •     Wanneer succes uitblijft
 •     Wanneer je in een veranderproces zit
 •     Wanneer je bereidt bent om naar jezelf te kijken en afscheid te nemen van gedachten en acties die niet bijdragen aan datgene wat je wilt bereiken

De coaching kan op verschillende manieren verlopen. Een totaaltraject wordt over het algemeen onderverdeeld in de volgende stappen:

    De meeste Coachingstrajecten beginnen met een intake gesprek van maximaal 1,5 uur. Tijdens dit intake gesprek is er ruimte voor kennismaking en wordt gesproken over die gebieden in het leven waar een Coachkandidaat zaken wil veranderen. De belangrijkste doelstelling van een eerste gesprek is vast te stellen of er een basis is voor samenwerking tussen de Coach en de mogelijke Coachkandidaat.

 •     De analysefase. In gesprekken met de coach krijgt de gecoachte inzicht in eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen.
 •     De procesfase. De coach en de gecoachte richten zich op de ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen.
 •     Evaluatie en afronding. Het traject wordt geëvalueerd. Hoe heeft men het traject ervaren en is het beoogde resultaat behaald?

Een intensief begeleid coachingstraject leidt tot weloverwogen keuzes en geeft energie voor het maken van juiste keuzes en het nemen van de juiste acties om doelen te bereiken.

Voor nadere informatie en/of inlichtingen

Wilt u eerst antwoord op uw vragen? Leg eens vrijblijvend contact met ons voor een vrijblijvende intake? Wij staan voor u klaar!
 

 

Teamcoaching
Interim management
Online marketing coach
Begeleiding ondernemerschap
Begeleiding startende ondernemers
Coaching op maat
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Netwerk organisaties
Directie coaching

Groot nationaal netwerk

Altijd een 1ste oriënterend adviesgesprek, gratis en vrijblijvend

Binnen 8 werkuren reactie, bel, app of gebruik
ons contact formulier / email ons

Klanten waar we trots op zijn