ContactT 0875-451170
E info@advisor-coach.nl

Coachingsvormen?

Welke verschillende vormen van coaching zijn er?

Coaching vindt plaats in allerlei vormen. Grofweg is coaching te verdelen in drie werkvormen: van een live ontmoeting tot het uitwisselen via e-coaching. Elke vorm heeft zijn eigen effect en voor- en nadelen. Het is aan de persoon die wordt gecoacht en de coach om een vorm te kiezen of af te wisselen in vormen om het coachproces zo effectief mogelijk te maken.

Live coaching
De meest traditionele werkvorm bij coaching is het elkaar live ontmoeten. In deze vorm is de communicatie het rijkst; verbaal en non-verbaal. Op basis van het werkelijk contact maken, vindt de uitwisseling makkelijk plaats en zijn er meerdere aangrijpingspunten aanwezig. De omgeving waarin men elkaar ontmoet kan zeker bijdragen aan het effect van coaching. Een prikkelarme omgeving helpt mensen loskomen van de druk van alledag en zich concentreren op zichzelf of het team. Natuurlijke omgeving en ontspanning inspireren mensen bijna als vanzelf.

Telefonisch coaching
Bij telefonisch contact is de communicatie puur het gesproken woord. Een telefonische sessie op een afgesproken tijdstip levert volledige focus op mits men zich niet laat storen. Multitasking beïnvloedt direct de kwaliteit van de coaching. De coaching is dan meer spiegeld en adviserend. Bijvoorbeeld: vlak voor een belangrijke gebeurtenis nog even uitwisselen met je coach ter voorbereiding, draagt bij aan een goede prestatie. Of bijvoorbeeld onderweg naar huis de dag gezamenlijk evalueren met je coach reflecteert rijker.

E-coaching
E-coaching is een effectieve en goedkope manier om gerichte coachvragen te beantwoorden. Dit kan via mailuitwisseling, chat of een internet-applicatie. De gecoachte wordt bij e-coaching gedwongen zijn gedachten en gevoel helder weer te geven. Ten opzichte van live-coachsessies is de focus bij e-coaching smaller. Je kunt elkaar niet zien, horen, ruiken, voelen, dus er zijn minder aangrijpingspunten voor coaching. De focus gaat al snel naar de inhoud. E-coaching is ook een hulpmiddel om effectiever en gestructureerde(na-)zorg te verlenen bij een coachtraject. Door een gespreksverslag uit te wisselen, een plan te overleggen en de scores daarvan zichtbaar te hebben, kan het proces levend blijven doordat meerdere partijen het traject volgen. Net zoals bij telefonisch coaching is bij e-coaching sparren mogelijk: feedback op een presentatie of andere documenten van je coach.

 

Coachingsstijlen

Welke verschillende coachingsstijlen zijn er?

De vier grondvormen van coachen zijn:

  •     Mentor coaching-stijl
  •     Content coaching-stijl
  •     Transformational coaching-stijl
  •     Mentor coaching-stijl

Mentor–stijl – De coach heeft hier de rol van een oude wijze man of vrouw; een grote broer of zus; een door de wol geverfd iemand met veel relevante (levens) ervaring. Die ervaring dient als rijke bron voor de coach en de gecoachte. De coach deelt zijn ervaring. De coach vertaalt die ervaring naar de situatie van de gecoachte, en aldus helpt de coach de gecoachte zodat deze zijn problemen kan oplossen. Ervaring delen is het sleutelwoord.

Content–stijl – De coach is hier duidelijk iemand met kennis van zaken. Hij weet waarover het gaat, kent het onderwerp van haver tot gort, en beschikt over een rijke hoeveelheid aan kennis en modellen. De coach levert vooral (nieuwe) informatie aan, waarmee de gecoachte zijn problemen kan oplossen. Kennis en inzichten delen zijn de sleutelwoorden bij deze stijl.

Transformation–stijl - De coach is hier vooral een soort pratende spiegel. Iemand die de klant naar zichzelf laat kijken en het gedrag van de gecoachte van commentaar voorziet. De coach stelt veel (eigenwijze en vaak kritische) vragen, die ervoor moeten zorgen dat de klant op zoek moet naar zichzelf. Reflectie en dieptevragen zijn de sleutelwoorden bij deze stijl van coachen.

Mental- stijl - In deze stijl legt de coach de nadruk op het behalen van resultaten. De coach dwingt de gecoachte om zich bewust te worden van zijn doelen, kansen, mogelijkheden en activiteiten. De coach kijkt naar praktische toepassingen en actie. De coach fungeert vaak als motivator en helpt de klant om zijn doelstellingen stapsgewijs te managen en realiseren. Praktische toepassingen, resultaat en actie zijn de sleutelwoorden.

Zowel in de coaching als in het bedrijfsleven zien we deze stijlen terug. In het bedrijfsleven worden deze stijlen; managementstijlen genoemd. De overeenkomsten zijn duidelijk aanwezig. De vier managementstijlen zijn als volgt te benoemen:

  •     Analyticus – Voorzichtig, nauwgezet, taakgericht en systematisch. Maar ook besluiteloos, betweter, onpersoonlijk en bureaucratisch. De systeemspecialist.
  •     Aanjager ('driver') – Resultaatgericht, eerlijk en pragmatisch. Maar ook: slechte samenwerker, onpersoonlijk, kortaf en kortzichtig. De controlespecialist.
  •     Vriendelijk ('aimable') – Diplomatiek, betrouwbaar, ondersteunend en mensgericht. Maar ook: vermijden van conflicten, afhankelijk, toegeeflijk en minder daadkrachtig. De supportspecialist.
  •     Expressief - Duidelijkheid, snelle betrokkenheid, visionair en gevoel voor humor. Maar ook: slecht luisteren, ongeduldig, niet praktisch en snel afgeleid. De sociaalspecialist.

Voor nadere informatie en/of inlichtingen

Wilt u eerst antwoord op uw vragen? Leg eens vrijblijvend contact met ons voor een vrijblijvende intake? Wij staan voor u klaar!

Teamcoaching
Interim management
Online marketing coach
Begeleiding ondernemerschap
Begeleiding startende ondernemers
Coaching op maat
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Netwerk organisaties
Directie coaching

Groot nationaal netwerk

Altijd een 1ste oriënterend adviesgesprek, gratis en vrijblijvend

Binnen 8 werkuren reactie, bel, app of gebruik
ons contact formulier / email ons

Klanten waar we trots op zijn