ContactT 0875-451170
E info@advisor-coach.nl

Coaching mogelijkheden en toepassingen :

Tien Coaching Toepassingen

Tien coaching toepassingen waar u coachen voor kunt gebruiken; en die u in een coach opleiding, coaching training of cursus coachen kunt leren. U kunt pas beoordelen of een coaching opleiding voor u geschikt is, als u op de eerste plaats weet wat de focus van zo'n coaching training is, en u vervolgens weet wat u na die cursus met uw nieuw verworven coachvaardigheden wilt doen!

Waarom is het belangrijk om vooraf te weten wat u na afloop van de training coachen wilt doen met het geleerde, voordat u aan een coaching opleiding begint?

Stel u bent manager, en u wilt beter leren hoe u coachend kunt leiding geven. Dan snapt u direct dat u iets anders van een coaching opleiding verwacht, dan een hulpverlener die met name mensen met levensvragen en huwelijksproblemen wil bijstaan. En wanneer u coachen 'er bij doet', naast bijvoorbeeld trainen, adviseren of managen, dan hebt u zeer waarschijnlijk een andere bril op, dan wanneer u fulltime als zelfstandige coach uw eigen zakelijke broek moet ophouden.

Kortom: dat wat u na een coaching training met het geleerde wilt doen is van invloed om vooraf te beoordelen of u de juiste coaching cursus hebt gevonden of niet. Des te algemener en globaler een coaching cursus is, des te minder specifiek u aan uw trekken kunt komen. En omgekeerd. Des te nadrukkelijker een coaching opleiding zich richt op uw specifieke vragen of situatie, des te groter dat u een coaching cursus hebt gevonden met hoog rendement.

Op deze pagina vind u tien veel voorkomende coaching toepassingen. Kijk wat u wilt en wat volgens u het beste bij u past. Onderzoek vervolgens of de coaching opleiding die u op het oog heeft wel of niet aan die wensen kan voldoen. Simpel en doeltreffend.

1. Business coaching. Business coaching, ook wel bedrijfscoaching genoemd, richt zich met name op zakelijke belangen van bedrijven en organisaties. Denk aan rendement, productiviteit, effectiviteit en efficiency. Deze vorm van coachen zit vaak dicht tegen consultancy aan. Afgeleide vormen van business coaching zijn sales coaching (voor verbetering van verkoop vaardigheden en verkoop rendement) en marketing coaching (voor verbetering van marketing inspanningen en uitkomsten).

Business coaching komt voor niet of weinig zakelijk ingestelde mensen soms hard en koud over. Andersom vinden zakelijk ingestelde mensen veel coaching vaak zweverig of geitenwollen sokken gedoe. Het is handig om vooraf te weten wat het beste bij u past om te voorkomen dat u of uw medecursisten nodeloos het gevoel krijgen dat u niet zo op uw plek bent in de gekozen cursus. Dat is een algemene regel, en die geldt zeer zeker voor business coaching.

2. Management coaching. Management coaching richt zich met name op beter leren managen en leiding geven. Hoe krijgt u van uw medewerkers of teamgenoten gedaan wat u wilt dat ze doen? Hoe motiveert u hen? Hoe zorgt u dat uw doelen helder over het voetlicht komen?

Afgeleide vormen van management coaching zijn team coaching en project management coaching. Team coaching richt zich, het woord zegt het al, met name op het leidinggeven aan, c.q. begeleiden van groepen en teams. Project management coaching richt zich met name op de specifieke eisen van een project management omgeving.

Business coaching en management coaching hebben wel enige verwantschap met elkaar. Ze richten zich beiden op de (expliciet) zakelijke omgeving van bedrijven en organisaties. Verschil is dat management coaching meer gaat over mensen, leidinggeven en motiveren, en business coaching meer gaat over doelen, cijfers en strategie op organisatieniveau.

3. Executive coaching. Executives zijn top managers, ondernemers en bestuurders. Zij hebben meer verantwoordelijkheid dan 'gewone' managers of leidinggevenden, en ze stellen daardoor ook andere eisen aan een coach. Als u top ondernemers, bestuurders en managers wilt coachen, moet u van goede huize komen. Voordat u het weet wordt u afgebrand of op een zijspoor gezet.

Executives hebben niet veel tijd te verknoeien. Een coachopleiding van iemand die zelf weet hoe met dat bijltje moet hakken, biedt natuurlijk hele andere zaken, dan een goed bedoelende coach die met name een mening heeft over besturen en bestuurders maar ze zelden of nooit ontmoet.

De kwaliteit van de docent, die feitelijk aantoonbare ervaring heeft in het coachen van top bestuurders en ondernemers is hier zeker een belangrijke succesfactor. Zo weet u zeker dat u lessen uit de praktijk leert.

4. Career - loopbaan - coaching. Career (loopbaan) coaching richt zich met name op mensen die van baan willen veranderen of een (eerste) baan zoeken. Aan bod komen talenten, wensen en voorkeuren van een persoon, en de mogelijkheden die zo'n iemand op de concrete arbeidsmarkt heeft. Uw taak als coach is om zijn / haar kansen te verbeteren.

Coach opleidingen die aandacht besteden aan drijfveren, talenten onderzoek en persoonlijkheidsprofielen zijn met name geschikt voor dit soort coaching. U hebt minder aan een opleiding die u met name leert om op organisatie niveau te functioneren. Deze vorm van coachen gaat overigens vaak hand in hand met loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding en ook het gebruik van psychologische tests komt erg veel voor. Is dit wat u zoekt, kijk dan of de coachopleiding die u op het oog hebt, u hiermee al kan helpen.

5. Mental coaching. Mental coaching richt zich met name op wat er bij mensen tussen de oren zit. Volgens velen is dit de eigenlijk vorm van coachen. Volgens anderen is dit slechts een vorm naast andere. Feit is dat veel coaching gaat over wat mensen denken, wensen, voelen, voor waar houden en dergelijke.

Belangrijk is om na te gaan wat de docent op het opleidingsinstituut verstaat onder mental coaching en of ze daar een eigen draai aan geven. Vatten ze de term ruim op, wel dan kunt u eigenlijk geen buil aan vallen. Houden ze er een strikte of enge definitie op na, dan kan dat nadelig of voordelig zijn, afhankelijk wat u zelf voor ogen hebt en onder mental coaching verstaat.

Een afgeleide vorm van mental coaching is NLP coaching. NLP of Neuro Linguïstisch programmeren is een tijd een hype geweest (overigens niets ten nadele van de inhoud en uitgangspunten). Hier en daar duiken nog coaches en trainers op die 'strak in de leer zijn'. En voor NLP coaching geldt eigenlijk hetzelfde als voor mental coaching: het is afhankelijk van de definitie of u binnen of buiten de grenzen valt en er iets aan hebt of niet.

6. Personal coaching. Personal coaching is ook zo'n term waar veel mensen allerlei kanten op kunnen. Verschil met mental coaching is dat het wel altijd één-op-één coaching is.

Personal coaching is daardoor ook vaak een container begrip. Business coaching, sales coaching, executive coaching, loopbaan coaching. Het kan allemaal opgevat worden als personal coaching (één-op-één coaching). Vraag dus door wat de opleider of instelling precies onder personal coaching verstaat voordat u iets anders krijgt dan had verwacht.

7. Life coaching. De term life coaching duikt steeds vaker op. Oorspronkelijk stamt de term uit Engeland en Ierland, en daar had het zo'n beetje betrekking op alle levensgebieden van een individuele persoon. Life coaching en spiritual based coaching (zie verderop) worden nog als eens door elkaar heen gebruik en gemengd met allerlei exotisch invloeden zoals chakra's, tarot kaarten, horoscopen, handlijn lezen en dergelijke. Bent u 'in dat soort zaken', dan hebt u ongetwijfeld veel aan een opleiding die daar expliciet aandacht aan besteedt. Moet u er niets van hebben, wel 7quot;een gewaarschuwd mens... "

8. Spiritual based coaching. Spiritual based coaching heeft vele vormen. Van New Age geloofsystemen tot expliciet christelijk of anderszins 'traditioneel godsdienstig'. Kern is telkens de aanname dat mensen spirituele wezens zijn, en dat de coaching vooral gericht moet zijn op het heel worden of spiritueel genezen.

U begrijpt, deze vorm van coachen staat ver weg van business coaching en andere 'harde zakelijke' vormen. En dergelijke uitersten laten zich ook moeilijk in een coach opleiding combineren. Maakt het u allemaal niet uit, wel dan is er geen man overboord. Moet u niets van het een of het andere hebben: wel, dan weet u waar op moet letten.

9. Coachend leiding geven. Coachen leidinggeven is niet zo zeer een vorm van coachen als wel een vorm van leidinggeven. Toch zijn er veel coach opleidingen die expliciet aandacht besteden aan deze vorm van managen en zelfs een belangrijk deel van de opleiding daar op inrichten.

Bent u niet van plan om deze vorm van leiding geven toe te passen, bijvoorbeeld eenvoudig weg omdat u geen leiding geeft aan mensen, dan is zo'n coaching training wellicht minder voor u geschikt. En andersom geldt natuurlijk ook: mogelijk is zo'n coaching cursus precies datgene waar u behoefte aan hebt.

10. Counselend of adviserend coachen. Voor counselend coachen of adviserend coachen geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als voor coachend leiding geven. Het zijn eerder vormen van counselen en/of adviseren waarbij coach technieken worden gebruikt, dan een specifieke vorm van coachen. En hier geldt eveneens wat geldt voor coachend leiding geven, de ene opleiding besteedt er geen aandacht aan, de ander wel, en afhankelijk van wat u nodig hebt of zoekt, is dat dus gunstig of niet.

Conclusie

De essentie van het voorgaande is hopelijk duidelijk. Weet wat u wil met de coaching opleiding. Onderzoek of de betreffende cursus of training dat voor u in petto heeft. En maak op basis daarvan uw keuze. En bedenk vierduizend euro besteden aan precies de juiste opleiding kan veel slimmer en verstandiger zijn dan slechts enkele honderden euro's uitgeven aan een opleiding waar u eigenlijk niet aan heeft.

Neem contact met ons op.
 

Teamcoaching
Interim management
Online marketing coach
Begeleiding ondernemerschap
Begeleiding startende ondernemers
Coaching op maat
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Netwerk organisaties
Directie coaching

Groot nationaal netwerk

Altijd een 1ste oriënterend adviesgesprek, gratis en vrijblijvend

Binnen 8 werkuren reactie, bel, app of gebruik
ons contact formulier / email ons

Klanten waar we trots op zijn