ContactT 0875-451170
E info@advisor-coach.nl

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een ontwikkelingscontract tussen werkgever en werknemer. De bedoeling is, de werknemer de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Zo kun je de organisatiedoelen van de werkgever en de ambities van de werknemer zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Jij zorgt voor je eigen leerproces, de werkgever faciliteert met tijd en geld. Om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en de toekomst. Zie ter illustratie ook het persoonlijk ontwikkelingsplan voorbeeld.

Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt je ambities waar te maken. En om te onderzoeken wat je wilt leren en wat je moet leren om je werk goed te doen. Het is een vorm van leren waarmee je aan de slag kunt in het kader van je werk. Het persoonlijk ontwikkelingsplan leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

 •     De lange termijn doelen van de organisatie waar je werkt
 •     De huidige en de toekomstige functie-eisen
 •     Jouw functioneren in je werk
 •     Jouw loopbaanwensen

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is zinvol voor je:

 •     Als je doelgericht aan je ontwikkeling of je loopbaan wilt werken
 •     Als je iets anders wilt dan je nu doet, maar je nog niet precies weet wat
 •     Als je huidige functie niet (meer) geschikt is, (te zwaar of juist niet uitdagend genoeg)
 •     Als je vaak ziek bent, of fysieke klachten krijgt

Je kunt dan met een persoonlijk ontwikkelingsplan uitzoeken wat je verder wilt en welke mogelijkheden je werkgever daarbij kan bieden. Je baas en jij moeten goed nadenken over al die wensen en die samen bespreken. Deze wensen zet je dan om in ontwikkelingsdoelen voor de lange termijn en de korte termijn. De ontwikkelingsdoelen zijn op allerlei manieren te bereiken. Bijvoorbeeld een cursus, training of opleiding volgen, een stage of detachering op een andere afdeling of bij een ander bedrijf, een tijdje meelopen met een ervaren collega, begeleiding, supervisie of coaching krijgen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan: Doelen stellen
Een doel is een gewenste situatie, iets wat je wilt bereiken. Als leidinggevende kun je het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen door doelen te stellen.
Een organisatiedoel is een direct of indirect uit de missie afgeleide gewenste en duidelijk omschreven situatie, die op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn.
Een goede doelstelling is belangrijk en zinvol. Er gaat een ambitie achter schuil. Goede gemeenschappelijke doelstellingen:

 •     Inspireren en motiveren
 •     Sturen het gedrag (als je geen doel hebt, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet)
 •     Helpen bij het nemen van beslissingen
 •     Helpen om het eens te worden in een groep

Persoonlijk ontwikkelingsplan: Soorten doelen
Hieronder drie soorten doelen:

 •     ER-doelen zijn na te streven, maar onbereikbare doelen als beter, goedkoper, klantgerichter, gezonder etc.
 •     MAGIE-doelen zijn Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend.
 •     SMART-doelen zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Een ER-doel is een algemeen uitgangspunt. Een MAGIE-doel zet mensen in beweging. Een SMART-doel geeft aan wanneer welke resultaten bereikt moeten worden.

De meeste doelen worden SMART geformuleerd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Smart staat voor:

 •     Specifiek – Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.
 •     Meetbaar – Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Hoe kunnen we het meten?
 •     Acceptabel – Is er draagvlak voor wat we doen? Als je een smart-doel voor jezelf stelt, dan is het voldoende dat je het zelf accepteert. Maar wanneer je als leidinggevende een doel voor een groep mensen stelt, dan is het belangrijk dat er draagvlak voor is. De medewerkers moeten het willen, anders wordt het doel niet gehaald of beklijft de verandering niet.
 •     Realistisch – Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze genoeg knowhow, capaciteit, middelen en bevoegdheden?
 •     Tijdgebonden – Wanneer gaan we beginnen met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel behaald? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum.

Een persoonlijke ontwikkelingsplan heeft zowel voor werkgever als werknemer voordelen. De werknemer blijft zich ontwikkelen in het kader van werk en creëert daarmee carriere kansen voor zichzelf. De werkgever koppelt de doelen aan de organisatiedoelstellingen waardoor kennis en vaardigheden binnen zijn organisatie blijven.

Wat nu?

Wilt u eerst antwoord op uw vragen? Leg eens vrijblijvend contact met ons voor een vrijblijvende intake? Wij staan voor u klaar!

 

Terug naar overzicht
Teamcoaching
Interim management
Online marketing coach
Begeleiding ondernemerschap
Begeleiding startende ondernemers
Coaching op maat
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Netwerk organisaties
Directie coaching

Groot nationaal netwerk

Altijd een 1ste oriënterend adviesgesprek, gratis en vrijblijvend

Binnen 8 werkuren reactie, bel, app of gebruik
ons contact formulier / email ons

Klanten waar we trots op zijn