Advisor coach

Hoe je jezelf in een dipje denkt

Denk jezelf gelukkig? Voor veel mensen is het net andersom. Ze denken zichzelf neerslachtig. Gelukkig is die depri stemming meestal van voorbijgaande aard. Maar in plaats van passief te wachten tot je je weer lekker voelt, kan je ook uit dat dipje komen door je bewust te worden van je denkfouten. En door er wat […]

Read More

Regels ambulante handel

Regels rond ambulante handel: marktplaats, standplaats en venten Wanneer een ondernemer zijn of haar bedrijf op de ambulant markt wil uitoefenen moet hij/zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ondernemer die op de markt wil verkopen, of als hij/zij wil gaan venten, heeft een pas nodig, een zogeheten Bewijs van registratie. Voorheen werd dit aangevraagd bij het Centraal Registratiekantoor (CRK), maar vanaf 2008 moet dit worden aangevraagd bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Op de site van het Hoofdbedrijf Ambachten staat aangegeven hoe dit aangevraagd kan worden. Een Bewijs van registratie (de ‘marktpas’) wordt verstrekt op voorwaarde dat hiervoor schriftelijk een verzoek wordt ingediend middels het aanvraagformulier. Het Bewijs van registratie markthandel en/of venthandel zal dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Het Bewijs van Registratie is niet zonder kosten. Er zal een “Algemene heffing detailhandel” opgelegd (€ 57,60; 2008) worden en een “Bestemmingsheffing ambulante handel (€ 74,-: 2008). Afhankelijk van de goederen die verhandeld worden, kunnen er nog andere bestemmingsheffingen worden opgelegd, bijvoorbeeld: Detailhandel in AGF (Aardappelen, Groenten en Fruit) Detailhandel in Wild en Gevogelte Detailhandel in Wonen Bloemen en Planten In bepaalde gevallen kan de ondernemer in aanmerking komen voor een korting op de heffing. Op de site is informatie te vinden over de kortingsregelingen. Marktplaats In gemeenten waar markten worden georganiseerd geldt doorgaans een marktverordening. Hierin is opgenomen hoe de gemeente omgaat met het marktbeleid. Veelal moet een verzoek tot een marktplaats bij de gemeente worden ingediend. De marktmeester regelt dit doorgaans. Een marktvergunning geeft toestemming tot het innemen van een marktplaats op een weekmarkt in de gemeente. Standplaats Er kunnen twee soorten standplaatsen worden onderscheiden: de mobiele standplaats en de vaste standplaats. Een mobiele standplaatsvergunning geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats met een mobiele verkoopinrichting (een verkoopwagen) voor het verkopen van goederen, zoals bijvoorbeeld bloemen en planten, vis, oliebollen. Voor vaste objecten is een bouwvergunning nodig en wordt geen standplaatsvergunning verleend. De mobiele verkoopinrichting moet elke dag weer verwijderd worden van de locatie. De vaste standplaatsverguning is in principe een mobiele verkoopinrichting, maar mag blijven staan. Venten Een ventvergunning geeft toestemming voor het huis aan huis verkopen van artikelen, of diensten aan te bieden, zonder dat een standplaats wordt ingenomen. Standwerkers Op sommige markten worden speciale plaatsen ingeruimd voor standwerkers. Standwerkers zijn vakmensen die door hun act goederen aan de man willen brengen. Het is een manier van entertainen. Voor standwerkers gelden dezelfde voorwaarden als voor een marktplaats.

Read More